DenBoschNieuwsbord.nl

6 Sleutelfactoren voor het selecteren van distributievastgoed

Met de razendsnelle ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van logistiek en distributie, wordt de keuze voor het juiste distributievastgoed een alsmaar innovatiever zakenaspect. Met name de opkomst van e-commerce en de veranderende consumentenverwachtingen brengen de noodzaak voor duurzamere operaties meer dan ooit naar voren. Mede hierdoor staan bedrijven voor nieuwe uitdagingen bij de selectie van hun logistieke hub. We hebben enkele factoren die zich verhouden tot de hedendaagse logistieke trends en ontwikkelingen op een rijtje gezet.

1. Locatie en toegankelijkheid

De locatie van een distributiecentrum is een absolute sleutelrol. Het moet idealiter dicht bij grote transportnetwerken liggen, zoals snelwegen, havens en luchthavens. Het faciliteert efficiënte distributie van goederen en een snelle toegang tot markten. Ook goed om op letten: de nabijheid tot leveranciers en klanten om transportkosten tot een minimum te krijgen. 

2. Grootte en uitbreidingsmogelijkheden

De grootte van het logistieke vastgoed heeft twee belangrijke aspecten om in de berekening mee te nemen. Het moet niet alleen voldoen aan de huidige behoeften, maar net zo goed met de toekomstige groei. Deze twee vastgoeddoelen maken het van vitaal belang om flexibiliteit in het ontwerp aan te brengen, evenals de mogelijkheid tot uitbreiding. Zo kan er op de lange termijn aan de veranderende eisen van de markt worden voldaan.

3. Infrastructuur en faciliteiten

Een geschikt distributiecentrum is er eentje die beschikt over de juiste infrastructuur en faciliteiten om de specifieke logistieke processen optimaal te kunnen ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld laad- en losdocks, complexe inventarismogelijkheden, hoogte van het magazijn, vloerbelasting en technische voorzieningen. Dergelijke infrastructuurzaken moeten bij voorbaat op de lijst van prioriteiten worden gezet. 

4. Duurzaamheid en energie-efficiëntie

In de huidige logistieke arena is ‘groen’ het nieuwe goud, en de focus op duurzaamheid transformeert niet alleen hoe we denken over distributiecentra, maar geeft bedrijven ook een voorsprong in de markt. 

Duurzaamheid incorporeren gaat verder dan alleen energiebesparing; het draait om een ecologische voetafdruk die indruk maakt. Stel je een distributiehub voor die niet alleen draait op de kracht van de zon met state-of-the-art zonnepanelen, die energiezuinige LED-lampen op 12 volt laten schijnen. 

5. Kosten en investering

Een grondige kosten-batenanalyse ligt aan de basis om ervoor te zorgen dat de vastgoedinvestering rendabel wordt. Niet alleen de huur- of aankoopprijs; overweeg ook de operationele kosten, onderhoud, belastingen en eventuele aanpassingen die nodig zijn. 

6. Veiligheid en beveiliging

Een verweven netwerk van maatregelen, technologieën en protocollen die samen een veilige omgeving creëren. Als het aankomt op distributievastgoed, dan is dit belangrijk voor zowel de waardevolle goederen als voor de mensen die er werken. 

Denk aan bewakingscamera’s die voortdurend waakzaam moeten blijven om elke hoek van het complex te monitoren. Maar het omvat ook uitgebreide trainingen in veiligheidsprocedures, het beschikbaar stellen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en het aangaan van een cultuur waarin veiligheid altijd prioriteit heeft. Kortom, het gaat om het ontwikkelen van een omgeving waarin werknemers zich bewust zijn van potentiële gevaren en weten hoe ze op elke situatie moeten reageren.